Tuổi trẻ Trà Vinh quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Danh sách Trao nguồn lực

Danh sách

# Tổ chức/cá nhân
tặng nguồn lực
Ngày hỗ trợ Nội dung hỗ trợ Kinh phí
(đồng)
1 TRUNG ƯƠNG HỘI LHTN VIỆT NAM 18/11/2021 110 thùng nước giải khát 27.500.000
2 TRUNG TÂM THÔNG TIN NGUỒN LỰC VIỆT NAM 11/01/2022 110 thùng nước rửa tay các loại 155.000.000
3 TỈNH ĐOÀN LONG AN 16/12/2021 Nguồn lực thực hiện Hành trình "San sẻ cùng miền Tây - Chung tay vượt qua đại dịch" 99.000.000
4 HUYỆN DUYÊN HẢI 09/09/2021 15 thùng nước giải khát và tiền mặt 6.750.000
5 THỊ XÃ DUYÊN HẢI 09/09/2021 10 thùng nước giải khát và tiền mặt 4.500.000
6 HUYỆN TRÀ CÚ 01/09/2021 15 thùng nước giải khát, 1000 trứng gà, 02 thùng nước rửa tay khô 9.750.000
7 HUYỆN TIỂU CẦN VÀ HUYỆN CẦU KÈ 01/09/2021 Mỗi đơn vị 05 thùng nước giải khát 2.500.000
8 UBND XÃ HÒA ÂN, HUYỆN CẦU KÈ 01/09/2021 50 kg gạo, 500 trứng gà, 50 phần quà, 10 thùng nước giải khát, 24.000.000
9 CHÙA LONG BỬU 27/08/2021 Nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn 12.500.000
10 CÔNG TY TNHH TCPVN 19/08/2021 200 thùng nước tăng lực 48.000.000