Tuổi trẻ Trà Vinh quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Danh sách Nhận nguồn lực hỗ trợ

Danh sách

# Tên đơn vị Ngày hỗ trợ Nội dung cần hỗ trợ Địa chỉ hỗ trợ Kinh phí (đồng)
1 Huyện Trà Cú 03/07/2024 Kinh phí thực hiện công trình "Nhà vệ sinh cho em" Trường TH Phước Hưng A 300.000.000
2 Huyện Châu Thành 12/06/2024 Kinh phí xây dựng 02 căn nhà và 25 phần quà cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện huyện Châu Thành 190.000.000
3 Thành đoàn Trà Vinh 12/06/2024 25 phần quà cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố thành phố Trà Vinh 50.000.000
4 Huyện đoàn Càng Long 10/06/2024 Kinh phí xây dựng tuyến đường dal nông thôn xã An Trường, huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh 100.000.000
5 Huyện đoàn Trà Cú 03/05/2024 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn huyện Trà Cú 20.000.000
6 Huyện đoàn Trà Cú 03/05/2024 300 phần quà gồm dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện huyện Trà Cú 125.000.000
7 Huyện đoàn Duyên Hải 01/04/2024 10 căn nhà nhân ái Xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải 500.000.000
8 Thị đoàn Duyên Hải 01/04/2024 Tuyến đường Thắp sáng đường biên Xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải 30.000.000
9 Huyện đoàn Duyên Hải 01/03/2024 Tuyến đường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp Xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải 30.000.000
10 Tỉnh đoàn Trà Vinh 01/03/2024 Kinh phí tổ chức hoạt động an sinh xã hội 09 huyện, thị, thành đoàn 30.000.000