Tuổi trẻ Trà Vinh quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Danh sách Trao nguồn lực

Danh sách

# Tổ chức/cá nhân
tặng nguồn lực
Ngày hỗ trợ Nội dung hỗ trợ Kinh phí
(đồng)
1 Đại Đức Thích Minh Trí - Trụ trì chùa Long Bửu, Càng Long (vận động MTQ) 03/07/2024 Kinh phí thực hiện công trình "Nhà vệ sinh cho em" 300.000.000
2 Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam 12/06/2024 Kinh phí xây dựng 02 căn nhà và 50 phần quà cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh 240.000.000
3 DNTN Bạch Tuyết 31/01/2024 Kinh phí xây dựng tuyến đường dal nông thôn 80.000.000
4 Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Trà Vinh 31/01/2024 Kinh phí xây dựng tuyến đường dal nông thôn 20.000.000
5 Đại đưc thích Minh Trí 10/06/2024 Kinh phí xây dựng đường dal nông thôn 100.000.000
6 Các đơn vị tài trợ trên địa bàn tỉnh 01/02/2024 180 phần quà cho học sinh nghèo 70.000.000
7 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 03/05/2024 Vốn hỗ trợ giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên 1.000.000.000
8 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 03/05/2024 300 phần quà gồm dụng cụ học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện 125.000.000
9 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 03/05/2024 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh 20.000.000
10 Tập đoàn Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức, CN Trà Vinh 29/02/2024 Kinh phí tổ chức hoạt động an sinh xã hội 30.000.000