Tuổi trẻ Trà Vinh quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Đăng ký tặng nguồn lực
Đăng ký nhận nguồn lực
Đăng ký tình nguyện viên
Thông tin liên hệ
Nguồn lực đã nhận
Tổng giá trị: 7.104.020.000 đồng
 • 03/07/2024 Đại Đức Thích Minh Trí - Trụ trì chùa Long Bửu, Càng Long (vận động MTQ)

  Tặng: Kinh phí thực hiện công trình "Nhà vệ sinh cho em"

  Kinh phí: 300.000.000 đồng

 • 12/06/2024 Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

  Tặng: Kinh phí xây dựng 02 căn nhà và 50 phần quà cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

  Kinh phí: 240.000.000 đồng

 • 10/06/2024 Đại đưc thích Minh Trí

  Tặng: Kinh phí xây dựng đường dal nông thôn

  Kinh phí: 100.000.000 đồng

Nguồn lực đã hỗ trợ
Tổng số: 6.050.310.000 đồng
 • 03/07/2024 Huyện Trà Cú

  Nhận: Kinh phí thực hiện công trình "Nhà vệ sinh cho em"

  Kinh phí: 300.000.000 đồng

 • 12/06/2024 Thành đoàn Trà Vinh

  Nhận: 25 phần quà cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố

  Kinh phí: 50.000.000 đồng

 • 12/06/2024 Huyện Châu Thành

  Nhận: Kinh phí xây dựng 02 căn nhà và 25 phần quà cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện

  Kinh phí: 190.000.000 đồng

Tin tức
Ảnh hoạt động