Tuổi trẻ Trà Vinh quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Đăng ký tặng nguồn lực
Đăng ký nhận nguồn lực
Đăng ký tình nguyện viên
Thông tin liên hệ
Nguồn lực đã nhận
Tổng giá trị: 4.539.020.000 đồng
 • 03/02/2024 Chùa Long Bửu, xã Nhị Long, huyện Càng Long

  Tặng: Tuyến đường dal

  Kinh phí: 100.000.000 đồng

 • 01/02/2024 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu

  Tặng: 02 căn nhà nhân ái

  Kinh phí: 100.000.000 đồng

 • 13/01/2024 Công ty nước giải khát Bia - Rượu Sài Gòn Sabeco

  Tặng: 400 suất quà cho thanh niên công nhân và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

  Kinh phí: 280.000.000 đồng

Nguồn lực đã hỗ trợ
Tổng số: 4.485.310.000 đồng
 • 03/02/2024 Ủy ban nhân dân xã Hàm Tân

  Nhận: Tuyến đường dal

  Kinh phí: 100.000.000 đồng

 • 01/02/2024 Thị đoàn Duyên Hải

  Nhận: 01 căn nhà nhân ái

  Kinh phí: 50.000.000 đồng

 • 01/02/2024 Huyện đoàn Tiểu Cần

  Nhận: 01 căn nhà nhân ái

  Kinh phí: 50.000.000 đồng

Tin tức
Ảnh hoạt động