Tuổi trẻ Trà Vinh quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Đăng ký tặng nguồn lực
Đăng ký nhận nguồn lực
Đăng ký tình nguyện viên
Thông tin liên hệ
Nguồn lực đã nhận
Tổng giá trị: 1.569.520.000 đồng
 • 11/01/2022 TRUNG TÂM THÔNG TIN NGUỒN LỰC VIỆT NAM

  Tặng: 110 thùng nước rửa tay các loại

  Kinh phí: 155.000.000 đồng

 • 16/12/2021 TỈNH ĐOÀN LONG AN

  Tặng: Nguồn lực thực hiện Hành trình "San sẻ cùng miền Tây - Chung tay vượt qua đại dịch"

  Kinh phí: 99.000.000 đồng

 • 18/11/2021 TRUNG ƯƠNG HỘI LHTN VIỆT NAM

  Tặng: 110 thùng nước giải khát

  Kinh phí: 27.500.000 đồng

Nguồn lực đã hỗ trợ
Tổng số: 1.181.670.000 đồng
 • 24/01/2022 HUYỆN DUYÊN HẢI

  Nhận: Chương trình Xuân Biên giới - Tết hải đảo: 15 thùng nước rửa tay khô; 10 thùng nước ngọt; 01 thùng khẩu trang 2000 cái.

  Kinh phí: 27.000.000 đồng

 • 21/01/2022 HUYỆN TRÀ CÚ

  Nhận: Chương trình Xuân Tình nguyện 2022: 20 chai nước rửa tay khô; 10 hộp khẩu trang; 2,5 thùng nước ngọt

  Kinh phí: 3.000.000 đồng

 • 31/12/2021 THÀNH ĐOÀN TRÀ VINH (ĐỘI HÌNH HỖ TRỢ F0 TẠI NHÀ)

  Nhận: 500 cái khẩu trang, 60 lít dung dịch sát khuẩn 13 thùng Aqua, 05 thùng Varior, 100 bộ đồ bảo hộ

  Kinh phí: 20.000.000 đồng

Tin tức
Ảnh hoạt động