Tuổi trẻ Trà Vinh quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Đăng ký tặng nguồn lực
Đăng ký nhận nguồn lực
Đăng ký tình nguyện viên
Thông tin liên hệ
Nguồn lực đã nhận
Tổng giá trị: 1.228.020.000 đồng
 • 19/08/2021 CÔNG TY TNHH TCPVN

  Tặng: 200 thùng nước tăng lực

  Kinh phí: 48.000.000 đồng

 • 09/08/2021 TỈNH ĐOÀN (VẬN ĐỘNG MẠNH THƯỜNG QUÂN)

  Tặng: Quà, nhu yếu phẩm, hỗ trợ kinh phí cho các đội hình tại các chốt cách ly, phong tỏa trên địa bàn tỉnh

  Kinh phí: 150.000.000 đồng

 • 01/08/2021 TỈNH ĐOÀN (VẬN ĐỘNG MẠNH THƯỜNG QUÂN)

  Tặng: 400 phần quà, nhu yếu phẩm (02 tấn gạo, 400 phần quà, 160 thùng mì)

  Kinh phí: 112.960.000 đồng

Nguồn lực đã hỗ trợ
Tổng số: 1.131.670.000 đồng
 • 27/08/2021 HUYỆN TRÀ CÚ

  Nhận: 20 thùng nước tăng lực

  Kinh phí: 4.800.000 đồng

 • 27/08/2021 HUYỆN TRÀ CÚ

  Nhận: 01 tấn gạo, 50 thùng mì

  Kinh phí: 18.250.000 đồng

 • 26/08/2021 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

  Nhận: 40 thùng mì, 40 phần quà cho sinh viên trường Đại học Trà Vinh

  Kinh phí: 8.600.000 đồng

Tin tức
Ảnh hoạt động